Επικίνδυνα Φίδια & Αράχνες της Ελλάδας

Αναγνώριση – Επικινδυνότητα – Συμπεριφορά – Πρώτες Βοήθειες – Πρόληψη. 

Στραχίνης, Η. (2021): Αυτοέκδοση, σελ. 40.

ISBN: 978-618-00-2610-8

Αγορά: herpetofauna.shop

 

 

Άτλας Αμφιβίων και Ερπετών της Ελλάδας

Δημάκη M., Ιωαννίδης I., Καραμέτα E., Καψαλάς Γ., Μαραγκού Π., Παφίλης Π., Σπανέλη B., Στραχίνης Η., Τόλη E., Χριστόπουλος A., Ψώνης N. (Συγγραφείς με αλφαβητική σειρά). (2020): Broken Hill, σελ. 232. 

ISBN: 978-9925-588-03-9

Εξαντλημένο. Hλεκτρονική μορφή: herpatlas.gr